Informe General

La idea central d'aquest film va tenir el seu origen en el mateix context on es pretén situar: el buit informatiu, fruit de la falta d'accés als mitjans de comunicació de masses d'importants sectors de l'opinió del país. I en la mesura que el cinema pot contribuir a elevar el grau de sensibilització per temes que són essencials per al futur de la nostra convivència ciutadana. Aquest llargmetratge no està plantejat com un document reportatge sobre el passat immediat, sinó tot el contrari. Pretén ser un intent de reflexió i aproximació a la nostra realitat partint de l'actualitat en la qual és indubtable s'han produït canvis substancials en el clima i el ritme i en el procés de creació del qual està compromès tot el país.

Aquest treball està concebut com un espai de projecció en el qual, per una banda, se li ofereixi a l'espectador la possibilitat de rebre una determinada informació, específica i puntual, i d'una altra, l'oportunitat d'assistir al desenvolupament d'un procés crític i polèmic que en forma de diàlegs-debat, mantenen determinades persones en intervenir i col.laborar en la realització d'aquest film, a partir d'una sola qüestió: com passar de la dictadura a un estat de dret democràtic.

Autor:
Tornar