No compteu amb els dits

Aquest film està narrat utilitzant com a estructura narrativa les normes del cinema publicitari, i prenent com a "temps nou" de projecció cinematogràfica la sèrie de "spots" publicitaris que es passen a la majoria dels cinemes.

Les 28 seqüències del film tenen cadascuna, una acció autònoma i sempre tancada en si mateixa, i una unitat de temps limitada a les diverses durades dels "spots": de 15 segons a 2 minuts.

El sistema de tancaments habituals en els espais de T.V., s'utilitzen com a pautes gramaticals.

La successió encadenada d'aquestes imatges-seqüències, formaran un bloc en el film, el qual es basa en els suggeriments que es poden provocar a l'espectador, al relacionar imatges i coses que en aparença, romanen aïllades "sense tenir gens a veure".

D'establir aquestes vinculacions i de la intenció i sentit que s'orientin resulta la història d'aquest film.

Autor:Pere Portabella
Tornar