Nocturn 29

El plantejament narratiu de Nocturn 29, es basa en una sèrie o suites de situacions, aparentment inconnexes, que giren sempre entorn d'un desenvolupament temàtic, que dòna "cos" i unitat a la història sense recórrer per a això a la utilització d' una anècdota com a continuïtat argumental. Nocturn 29 té com a nus de la seva història un personatge central (Lucia Bosé) que actua amb la seva presència com a fil conductor a través del qual l' espectador assoleix la coherència temàtica i el significat del film, amb una visió trencada, sincopada i càustica, però al mateix temps poítica. Es tracta d'un film realista, en el ben entés que en parlar de realisme em refereixo sempre a un realisme de resultats. En això consisteix la seva coherència.

Autor:Pere Portabella
Tornar